KOMPATIBILNOST PANJSKIH SISTEMOV

KAKO IZ ZAPRTOSTI

V čebelarstvu poznamo dva sistema čebeljih bivališč - panjev. Sistem, kjer se prostor v katerem smo namestili čebele lahko spreminja, torej prostornina bivališča se lahko prilagaja velikosti čebelje družine, ki se med poletjem spreminja - panj se prilagaja razvoju in moči čebelje družine. Tak sistem predstavlja nakladni panjski sistem.

Poimenovanje se nanaša na skladanje in odvzemanje naklad. Ocene so, da ima ta način v svetu nad 90% čebelarjev.

Drug način čebelarjenja je s panji, ki so zloženi v skladovnicah - največkrat v čebelnjakih, zato so dostopni le od zadaj, prostor pa ni spremenljiv v vertikalni smeri temveč le delno v vodoravni, kar pa ni v skladu z naravnim razvojem čebelje družine.

Moj namen ni, da bi primerjal oba načina čebelarjenja, prednosti in slabosti, temveč najti način čebelarjenja, ki bo kljub prostorninski omejenosti čebeljih družin v listovnem panjskem sistemu omogočil čebelam razvoj in maksimalni donos pridelkov.

Da bi lažje razumeli zakaj omenjam zaprtost sistema, si poglejmo naslednje problematično stanje:
Kako čebelarit, če vse čebele preživijo zimo? Vsi panji so zasedeni in čebelnjak je poln, nimamo nobenih rezervnih panjev niti prostora v čebelnjaku.

Čebelarji, ki uspešno čebelarijo v tem (zaprtem) sistemu so našli svoje rešitve, sicer ne bi v tem sistemu vztrajali, temveč bi zavrgli sistem in panj, ki se je tako globoko ukoreninil, da je ubralo slovensko čebelarstvo svojo pot.

Najpogostejša sta dva ukrepa:
a) zaviranje razvoja čebelje družine (trganje matičnikov, zapiranje plodišča v omejen prostor - zaklado, odvzem matic, rojenje);
b) odvzem čebelje mase (čebel, zalege, narejanje novih družin - za katere pa potrebujemo nove - rezervne panje...)

Kako povezati oba sistema čebelarjenja - listovni in nakladni? Kako uporabiti čebelarsko opremo s čebelami in se vključiti v svetovno čebelarjenje? Kako izboljšati tehnologijo čebelarjenja in povečati čebelje pridelke? Na tovrstna vprašanja bo treba najti odgovore, ko bodo slovenski čebelarji izpostavljeni evropskemu in svetovnemu tržišču.

Enak satnik za oba panjska sistema

V Sloveniji imamo dve meri satnikov z enako površino: to sta LR satnik in Gerstungov satnik v AŽ panju (za slednjega je v Sloveniji neupravičeno v rabi ime AŽ satnik). Če prilagodimo panjski prostor AŽ satniku in izdelamo zanj primerno naklado, ter to naklado prilagodimo zunanji meri LR panja, dobimo kompatibilen nakladni panj z AŽ satnikom, ki smo ga poimenovali na predlog g. J. Šimeca GJ - kompatibilni panj.

KOMPATIBILNI PANJ

Ideja je nastala verjetno v Zahodni Evropi, predvsem v Zahodni Nemčiji, kjer so začutili, da so panji z različnimi merami velika ovira v razvoju in predvsem konkurenčnosti ostalemu čebelarskemu svetu, ki ima že popolnoma enotno mero in sistem, ki mu je osnova Langstroth-Rootov panj.

Zunanje mere satnikov, ki so ali naj bodo sedaj v rabi v Sloveniji:

DB satnik 448 X 285           LR satnik 448 X 232    LR 3/4 satnik 448 X 185   Gerstungov satnik: 410 X 260

Satniki LR in 3/4LR so enako dolgi, to je 448 mm. Višine LR satnikov se pri nas in tudi v Evropi zaradi različnega faktorja pri preračunavanju colskih mer v metrične nekoliko razlikujejo. Sedaj je za LR satnik dogovorjena višina 185mm, ki naj bi zajela evropski prostor.

KOMPATIBILNOST TREH PANJSKIH SISTEMOV

Pomeni, da je možno vse tri panje (naklade), to je DB, LR in GJ skladati - nakladati - združevati, ker imajo isto zunanjo mero - čeprav različne mere satnikov.

 

 

Iz zgornjih prikazov je razvidno:
trem panjskim sistemom so skupni:
6- podnica, 5-pitalnik, 4- matična mreža, 3- prekrivna folija, 2-izolirna plošča in 1-pokrov panja.

Osnovno pravilo, ki ga moramo upoštevati pri izdelavi panjev je leta 1851 postavil Langstroth se glasi:
razdalja, ki jo čebele v panju ne zalepijo - povežejo - je prostor 8+-2 mm in smo ga najprej imenovali čebelji razmik (Bee space, Bienenweite), boljši izraz pa je predlagal g. Jože Šimec: čebelji presledek.

Začetek nastanka GJ panja sega v leto 1954. Predvidevam, da ga bo imel v nekaj letih že vsak čebelar, ki čebelari v AŽ panjih.

Notranje in zunanje mere kompatibilnih naklad DB, LR in GJ panjev

DB....notr. 375 x 465 mm
zun. 415 x 505 mm
3/4 LR notr. 375 x 465 mm
zun. 415 x 505 mm
LR notr. 375 x 465 mm
zun. 415 x 505 mm
GJ notr. 375 x 425mm
zun. 415 x 505 mm

Glavne pozitivne lastnosti GJ panja so: enostavna izdelava, lahko si ga skoraj vsak čebelar izdela sam in enostavna uporaba. Pri konstrukciji GJ panja so bile upoštevane vse do sedaj poznane zakonitosti, ki vladajo v čebelji družini.

 

Sestavni deli GJ panja so:
• podnica: nizka, večnamenska srednja in visoka s pitalnikom in lovilno mrežo za varoe, opisana v Kmečkem glasu;
• naklada , 1-3, v katere je možno prestavljati satnike iz AŽ panjev in obratno;
• matična mreža, ki poveča za 300% prehodnost čebel;
• vmesna pregrada, ki služi za preprečevanje rojenja in narejanju novih družin;
• folija, ki jo položimo direktno na satnike;
• izolirna plošča, ki jo enkrat prebarvmo z akrilno barvo, za izolacijo proti vročini in mrazu;
• pokrov panja, prekrit z alu - pločevino. 

Značilnosti GJ panja so:
1. enak satnik za nakladni GJ panj in AŽ panj,
2. manjši nabavni stroški kot za listovni panj (potreba po čebelnjaku prav tako odpade),
3. čebelarstvo neomejeno večamo in zmanjšujemo,
4. hiter prehod iz listovnega sistema v nakladni sistem in obratno,
5. manjša poraba časa, močnejše čebelje družine in večji pridelki.