ZATIRANJE VAROE Z NOVIM IZPOPOLNJENIM THERMOSUBLIMATORJEM®

Na osnovi mojih večletnih izkušenj in uspehov pri zatiranju varoe lahko povem: zatiranje varoe je možno brez uporabe sintetičnih kemikalij, brez zastrupljanja čebeljih pridelkov s kemičnimi varocidi in tudi mučenje čebel z mravljično kislino ni več potebno.

Naprava, ki nam to omogoča je nov –izpopolnjen Thermosublimator® S Thermosublimatorjem izhlapimo učinkovine - oksalno kislino in eterična olja in s hlapi, ki dosežejo vsako varoo, zatremo varoe, če v tem času ni zalege in če smo postopek skrbno izvedli tudi do 100%. Najprimernejši meseci so: oktober, november, december in prva polovica januarja.
Tudi v poletnih mesecih zatiramo varoe v rojih in družinah z zalego, to je v gospodarskih panjih tako, da tretitamo čebelje družine tudi večkrat v razdobju petih dni. Thermosublimator je priprava, ki se odlikuje po tem, da z njo lahko v kratkem času, z veliko stopnjo varnosti in z najmanjšimi stroški uničimo varoe do take stopnje, da nam varoza ne bo povzročala škode.
Znanstveniki so v najnovejših raziskavah ugotovili, da oksalna kislina ne pušča škodljivih ostankov na čebeljih pridelkih in pravilno uporabljena ne škoduje čebelam ne čebelarju.

Nov izpopoljnjen Thermosublimator deluje tudi brez naše prisotnosti in je edina tovrstna naprava,ki nam omogoča, da lahko v času delovanja zapustimo čebelnjak, oziroma se oddaljimo od stojišča in se vrnemo, ko je izhlapevanje končano.

KAKO UPORABLJAMO THERMOSUBLIMATOR®

Priprava panja: panju očistimo dno; v AŽ panju odvzamemo okence plodišča. Na dno vstavimo testne vložke ali naoljen papir, da bomo lahko po zatiranju ugotovili število odpadlih varoj in se na osnovi tega lažje odločali za nadalnje posege. Npr, če je padlo v oktobru po zatiranju nad 200 varoj, bomo zatiranje ponovili še v decembru. V AŽ panjih zapremo v zimskem času s kartoni mediščna okenca, da pride večina hlapov do čebel, ki so praviloma v plodišču. Da bo za izgorevanje dovolj zraka, pripremo v spodnji del brazde na vratih košček kartona; še bolje je, če izvrtamo v vrata tik nad dnom loknjico premera 12-18mm. Žrela panjev pustimo odprta.

Priprava Thermosublimatorja®:

1) V podstavek nalijemo 5 mm vode, ki preprečuje pregretje naprave.
Vode ne sme zmanjkati!
 
2) V gorilnik nalijemo 1mm tekočega voska, kar zadošča za 1 panj.  
3) Gorilnik zapremo  
4) Gorilnik prižgemo  
5) S priloženo merico natresemo v izparilni lonček oksalno kislino: 1 gram za 1 plodišče čebel, to je poravnana merica, za dve etaži potrebujemo izbočeno merico kisline.  
6) Na oksalno kislino damo 1-2 kapljici mešanice eteričnih olj , kar pospeši odpadanje varoj, poveča učinkovitost in odganja čebele od Thermosublimatorja.  
7) Gorilnik postavimo na pločevino in zaščitimo z ohišjem  
8) V poltju čebele tudi reagirajo na zrelu  
9) V AŽ panju s papirjem zapremo mediščno okence  
10) V visoki UVP-podnici GJ panja  

Izparevanje v enem panju traja 7-10 minut, nato Thermosublimator® sam ugasne, hlapi se umirijo in ni več nevarnosti, da bi jih vdihavali. Medtem napolnimo rezervne lončke in postopek nadaljujemo.

Pojasnilo k članku

Varoe zatiram z oksalno kislinO Že skoraj celo desetletje. Najprej sem uporabil način pokapanja, s katerim sem imel težave, ker so mi čebele oslabele ali celo propadle. Presenečen sem bil nad učinkovitostjo pršenje oksalne kisline v zimskem času in zato tudi pozval čebelarje s člankom v SČ »Ne zamudite priložnosti« k uporabi tega sredstva. To je bilo ravno v času, ko je bilo propadanje čebel pri nas zaradi varoe na višku. Letno je propadlo desettisoče čebeljih družin. Čebelarska »stroka« pa takrat ni našla razumevanja - ravno obratno, pustila je , da so nekateri čebelarje prestrašiti s strupenostjo oksalne kisline; tako je lahko trgovanje z dragimi strupi še naprej uspevalo, čebelarji so še naprej onesnaževali svoje pridelke, čebelje družine pa so propadale. Vedel sem, da bo šel razvoj svojo pot in to se je tudi zgodilo; oksalna kislina je dobila tudi pri nas svoje mesto- čeprav pet let pozneje kot v razvitih deželah. Kot dokaz uspešnega zatiranja z načinom, ki ga predlagam,so moje močne in zdrave čebelje družine, ki zasedajo v tem času tudi več kot 20 AŽ (Gerstungovih) satov.